Dogre

Vaivara Vallavalitsus


Sisukord


Vallavalitsus


  01 Vallavolikogu tegevus
  02 Vallavalitsuse tegevus
  03 Valla rahvastiku arvestus
  04 Munitsipaalvara valitsemine, kasutamine ja käsutamine
  05 Omandireformi teostamine
  06 Finantstegevus
  07 Planeerimine, ehitamine
  08 Transport
  09 Kommunaalmajandus
  12 Sotsiaalhoolekanne
  13 Haridus ja teadus
  16 Avalik kord , päästeteenistus ja kodanikukaitse
  17 Ettevõtlus ja maakasutus
  18 Väärteomenetlus
  19 Välissuhted ja koostöö
  20 Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine
  21.1 Personalitöö
  21.2 Teenistuskorraldus
  21.3 Asjaajamine
  21.4 Arhiiv
  21.5 Suhtekorraldus ja avalikkuse informeerimine