Dogre

Mäetaguse Vallavalitsus


Sisukord

Vali asutus/allasutus:

Vallavalitsus


  01 Vallavolikogu tegevus
  02 Vallavalitsuse tegevus
  03 Valla rahvastiku arvestus
  04 Munitsipaalvara valdamine, kasutamine ja käsutamine
  05 Omandireformi teostamine
  06 Finantstegevus
  07 Planeerimis- ja ehitusalane tegevus, muinsuskaitse
  08 Transport ja liikluskorraldus
  09 Kommunaalmajandus ja infrastruktuur
  10 Elamumajandus
  12 Sotsiaalhoolekanne
  13 Haridus ja teadus
  15 Turism ja puhkemajandus
  16 Avalik kord, päästeteenistus ja kodanikukaitse
  17 Ettevõtlus ja maakasutus
  18 Väärteomenetluse dokumendid
  19 Välissuhted ja koostöö
  20 Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine
  21 Ametiasutuse teenistuse korraldamine
  22-1 Kirjavahetus notaritega
  22-2 Notariaalsete lepingute algärakirjad
  23-1 Muud dokumendid
  24 Hanked (v a ehitushanked)