Dogre

Kallaste Linnavalitsus

Linnavalitsus | Kinnistamisotsuste ärakirj...

Kinnistamisotsuste ärakirjad füüsilised ja juriidilised isikud 2013

Vorm: Tavaline
Toimik: 5 Omandireformi teostamine / 5-4 Maa ostueesõigusega erastamine ja korteriomandi seadmine / 5-4.4 Kinnistamisotsuste ärakirjad füüsilised ja juriidilised isikud 2013
Number Registreerija Dokumendi pealkiri Loomise aeg Saaja asutuse nimi Saaja nimi