Dogre

Avinurme Vallavalitsus


Sisukord


Vallavalitsus


  01 Vallavolikogu tegevus
  02 Vallavalitsuse tegevus
  2-2 Istungite algmaterjalid
  03 Valla rahvastiku ja majapidamiste arvestus.HALDUSREFORM
  04 Vallavarade haldamine
  05 Omandireformi teostamine
  06 Finantstegevus
  07 Planeerimine, ehitamine, kaevamine.Muinsuskaitse ja muuseum
  08 Teed, transport, liikluskorraldus
  09 Kommunaalmajandus, keskkonnakaitse ja heakord
  10 Elamumajandus
  11 Projektid, külaelu
  12 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
  13 Haridus
  14 Kultuur, sport, noorsootöö
  15 Turism ja puhkemajandus
  15-2 SA Avinurme Elulaadikeskus
  16 Avalik kord, päästeteenistus, terviseamet
  17 Ettevõtlus ja maakasutus
  18 Valimised ja rahvahääletus
  19 Ametiasutuse teenistuse korraldamine
  19.3-1 Saabunud ja väljasaadetud dokumentide register
  19-2.1 Töötervishoiu- ja tööohutuse dokumendid
  20 Valla põhidokumendid