ARNO Valga valla haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2020/21
2021/22
Abi


Lapsevanemale

Teadmiseks 2021. a sügisel 1. klassi astuvate laste vanematele

2021. aasta 1. klassi astuvate laste avaldusi saab alates 06.10.2020. a  esitada Valga Vallavalitsuse kodulehelt veebikeskkonnas https://piksel.ee/arno/valga/
1. kl avaldusse lisada kindlasti eelkooli soov. Eelkool alustab tööd 26.01.2021. a.

ARNO süsteem jaotab 2020. a detsembris lapsed klassidesse ja 2021. a septembris alustavad õpetajad tööd eelkooliks moodustatud klassidega.


Küsimuste ja tõrgete korral helistada: haridusspetsialist Kermo Küün, telefon
+372 5199 2899  

Kellel ei ole võimalik last kooli registreerida ARNO keskkonnas, saab erandjuhul avalduse esitada kooli sekretäri juures, mille kool edastab valda. 
Palume lapsed kooli registreerida 2020. aasta 15. novembriks. 


Lasteaia koha taotlemine.

​Valga Valla koolieelses lasteasutuses on õigus saada koht lapsel:
 

 • kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
 • kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Valga vallas.

Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.
 

Kohataotluse esitamine

Esimesel sisenemisel küsitakse teilt kontaktandmeid. Kuna lasteaia direktoril on vaja teiega ühendust võtta, siis palun märkige nii oma e-posti aadress kui ka telefoninumber.
 

Pärast sisselogimist jõuate avalehele, kus on näha:

 • pakutud kohad;

 • teie lapse andmed;

 • lasteaiakoha taotlused.

  Taotluse esitamiseks palun vajutage nuppu LASTEAIAKOHA TAOTLUS 
  Seejärel avaneb elektrooniline vorm, mida palume täita vastavalt juhistele. 
   

 1. Postiaadress tuleb kirjutada siis, kui teile saadetavad kirjad peaksid jõudma teisele aadressile, kui on kirjas Rahvastikuregistris. (Posti teel saadame kirju siis, kui me ei saa teid teisi kanaleid pidi kätte.)

 2. Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, millal soovite alustada koha kasutamist. Koha kasutamise alguspäevaks peab olema laps vähemalt 1 aastat ja 6 kuud vana. Lasteasutuse rühmade liikide selgitamiseks arvestatakse lapse vanust seisuga 30.09. (nt kas laps peab käima sõimerühmas või lasteaiarühmas või koolieelikute rühmas). Lõpliku koha kasutamise alguskuupäeva lepib teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise. 

 3. Teil on võimalik valida 2 eelistatud lasteaeda. Palun täitke need lahtrid juhuks, kui Teie poolt esimesena eelistatud lasteaias on kohad juba täitunud.

 4. Last puudutava olulise info esitamine on vabatahtlik. Laste eripäradest võib lasteaeda informeerida ka siis, kui koha kasutus on algamas, v.a kui see info on selline, millega tuleb arvestada juba lasteaia kohtade jagamisel (nt hariduslik erivajadus või sobitusrühma vajadus).

 5. Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.


  Tekkinud probleemide korral palun võtke ühendust: 

  Kultuuri- ja haridusteenistus
  juhataja
  Pille Raudam
  GSM: +372 53 090 135
  TEL: +372 7 66 99 11

   
PIKSEL