ARNO Toila valla haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Avaleht

Toila valla visioon aastaks 2030:

Toila on parima elukeskkonna vald Virumaal. Kõik peamised avalikud teenused on vallas inimesele lähedal, uuenduslikud ning heal tasemel. Vald on tuntud kui rahvusvaheline turismisihtkoht ja kuurort. Vald on ühtse ning aktiivse kogukonnaga ja koostööle avatud.
Toila vald on aasta läbi avatud! 


Hea külastaja!

Oled jõudnud Toila valla haridusteenuste haldamise süsteemi. Siit on leitav üldinfo valla lasteaedade ja koolide kohta. Üleval paremas nurgas nuppu "Sisene" vajutades ja sisse logides leiate Teid puudutava info haridusteenuste kohta.
Haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu saate esitada haridusvaldkonda puutuvaid taotlusi (lasteaiaga seonduvalt ja kooliga seonduvalt). 

Koolieelsete lasteasutuste info on leitav Toila valla kodulehel  SIIN 
Toila valla munitsipaal lasteaiad on aasta läbi avatud.
Lähtudes Toila valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord 

§ 4. Valverühma moodustamine

(1) Suvisel perioodil töötab lasteasutuses vastavalt vajadusele suvine valverühm, lasteasutuses juba kohta kasutavatele lastel
(2) Suvine valverühm ei pea olema avatud selles lasteasutuses, mille nimekirja laps on arvatud.
(3) Soovist kasutada kohta suvises valverühmas teatab vanem lasteasutuse direktorile, mille nimekirjas tema laps on, kirjalikult hiljemalt 31. maiks jooksval aastal.


Üldhariduskoolide info on leitav Toila valla kodulehel SIIN
Huvikooli info leitav Toila valla kodulehel SIIN

Toila Vald kui kohaliku omavalitsuse üksus töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutusele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, mille käigus võib vajalikuks osutuda ka isikuandmete töötlemine, tulenevad eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 6 ja muudest õigustloovatest aktidest. 

Palume arvestada sellega, et programm on käivitamise järgus.

Küsimuste ja probleemide tekkimisel palume pöörduda Toila vallavalitsus abivallavanem Maarika Tarum poole (tel +372 57873112, e-post: arno.haridus@toila.ee)
 


PIKSEL