ARNO Saue haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Abi


Lapsevanemale

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO saab taotleda kohta Saue valla munitsipaallasteaeda, esitada taotlust Saue vallas munitsipaalkooli (ka Laagri Kooli) põhikooli astmesse vastuvõtmiseks, ning taotleda kohta Saue valla munitsipaalhuvikoolidesse ja Laagri Huvialakooli. Taotleda on võimalik ka koduse lapse toetust, munitsipaallasteaia kohatasu soodustust ja esmakordselt kooli mineva lapse toetust.

Vastuvõtt Saue valla munitsipaallasteaeda


Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg
Lasteaedade teeninduspiirkonnad
 
Taotlusele saab märkida eelistuseks kuni kolm lapse teeninduspiirkonnas asuvat lasteaeda. Kohti pakutakse vanuserühma järjekorra alusel vastavalt märgitud eelistustele. Kui see pole vabade kohtade puudumise tõttu eelistatud lasteaedades võimalik, pakutakse kohta lapse elukohale lähimas vabade kohtadega lasteaias.
 
Arno süsteemis saab jälgida lapse järjekorras olemist, ka teade koha pakkumisest saadetakse taotluse esitanud lapsevanemale Arno kaudu.


Lastel, kes ei ole saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks 3-aastaseks, on võimalik kasutada ka eralasteaia või -hoiuteenust. Alternatiivina saab taotleda koduse lapse toetust.

Vastuvõtt Saue valla munitsipaalkooli

Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise taotluse lapse elukohajärgsesse kooli (v. a Pääsküla Kooli) saab lapsevanem esitada ARNOs. Dokumendiga, millega on määratud elukohajärgne kool 2024/25 õppeaastaks, saab tutvuda siin. Juhul, kui ARNO kaudu elukohajärgsesse kooli taotluse esitamine ei ole võimalik, saab seda teha koolis kohapeal.
Kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda. 

Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli, on vanemal võimalik esitada ARNOs taotlus soovitud kooli. Sel juhul otsustab kool lapse vastuvõtmise üle lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.
Avalduse esitamine Pääsküla Kooli toimub kooli kantselei kaudu.

Vastuvõtt Laagri Kooli 1. klassi


Taotluste vastuvõtt Laagri Kooli 1. klassi 2024/2025 õppeaastaks toimus ARNO süsteemis perioodil 1.-17. veebruar 2024. Taotlusi on võimalik esitada kuni 31. augustini 2024. Vastuvõtu tingimustega on võimalik tutvuda siinEsitatud vastuvõtu avaldusi menetleb Laagri Kool. Täiendavat infot Laagri Kooli astumise kohta on võimalik küsida kooli kantseleist.

Kui Teil on tehnilisi küsimusi seoses lasteaia, kooli, huvikooli või mõne toetuse taotlustega, pöörduge palun Saue Vallavalitsuse haridusspetsialisti Lily Roop poole, 5302 1854, lily.roop@sauevald.ee.

Saue Vallavalitsuse isikuandmete töötlemise põhimõtted: http://sauevald.ee/isikuandmete-tootlemine
Saue Vallavalitsuse andmekaitsespetsialist: Mare Rabi, 608 7394, mare.rabi@sauevald.ee

Vaata ka:
​​Innove Rajaleidja otsuse avalikustamine koolile
Huvikoolide juhend lapsevanemale (PDF)
Erahuvitegevuse toetuse maksmine ja eelistuste märkimine
2022. a Saue valla erahuvitegevuse toetust saavad erahuvikoolid ja spordiklubidPIKSEL