ARNO Saue haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2021/22
2022/23
Abi


Lapsevanemale

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO saab taotleda kohta Saue valla munitsipaallasteaeda, esitada taotlust Saue vallas munitsipaalkooli põhikooli astmesse vastuvõtmiseks, ning taotleda kohta Saue valla munitsipaalhuvikoolidesse. Taotleda on võimalik ka koduse lapse toetust, munitsipaallasteaia kohatasu soodustust ja esmakordselt kooli mineva lapse toetust.

Vastuvõtt Saue valla munitsipaallasteaeda


Saue vald tagab üldjuhul lasteaiakoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias 1. septembrist kõikidele 30. septembriks vähemalt 3-aastaseks saanud lastele. Lasteaedade teeninduspiirkonadega on võimalik tutvuda siin. Võimalusel arvestatakse vanemate taotlusel märgitud eelistusi lasteaia osas. Kui teeninduspiirkonna lasteaias on avatud rühm alla 3-aastastele lastele, pakutakse sinna kohti teeninduspiirkonnas elavatele ja vastavas vanuserühmas olevatele lastele järjekorra alusel, olenemata taotlusel kohakasutamise alguseks märgitud õppeaastast.

Seni, kuni laps saab koha Saue valla munitsipaallasteaias, on lapsel võimalik kasutada eralasteaia või -hoiuteenust. Alternatiivina saab taotleda koduse lapse toetust.

Vastuvõtt Saue valla munitsipaalkooli

Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli ( (v. a Pääsküla Kooli) saab lapsevanem esitada ARNOs. Dokumendiga, millega on 2021.-2022. õppeaastaks määratud elukohajärgsed koolid, on võimalik tutvuda siin.
Juhul, kui ARNO kaudu avalduse esitamine ei ole võimalik, saab seda teha koolis kohapeal.
Kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda. 

Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli, on vanemal võimalik esitada ARNOs taotlus soovitud kooli. Sel juhul otsustab kool lapse vastuvõtmise üle lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.

Avalduse esitamine Pääsküla Kooli toimub kooli kantselei kaudu.

Vastuvõtt Laagri Kooli 1. klassi


Avalduste vastuvõtt Laagri Kooli 1. klassi 2021/2022 õppeaastaks toimus ARNO süsteemis perioodil 1.-17. veebruar 2021. Vastuvõtu tingimustega on võimalik tutvuda siinEsitatud vastuvõtu avaldusi menetleb Laagri Kool. Täiendavat infot Laagri Kooli astumise kohta on võimalik küsida kooli kantseleist.


Kui Teil on tehnilisi küsimusi seoses lasteaia, kooli või huvikooli taotlustega, pöörduge palun Saue Vallavalitsuse haridusspetsialisti Lily Roop poole, 5302 1854, lily.roop@sauevald.ee.

Saue Vallavalitsuse isikuandmete töötlemise põhimõtted: http://sauevald.ee/isikuandmete-tootlemine
Saue Vallavalitsuse andmekaitsespetsialist: Mare Rabi, 608 7394, mare.rabi@sauevald.ee

Vaata ka:
​​Innove Rajaleidja otsuse avalikustamine koolile
Huvikoolide juhend lapsevanemale (PDF)
Erahuvitegevuse toetuse maksmine ja eelistuste märkiminePIKSEL