ARNO Jõhvi haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Abi


Lapsevanemale


Jõhvi valla koolieelses lasteasutuses on õigus saada koht lapsel:
 

  • kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  • kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas.

Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras vallas elavaid lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.
 

Kohataotluse esitamine

Esimesel sisenemisel küsitakse teilt kontaktandmeid. Kuna lasteaia direktoril on vaja teiega ühendust võtta, siis palun märkige nii oma e-posti aadress kui ka telefoninumber.
 

Pärast sisselogimist jõuate avalehele, kus on näha:

  • pakutud kohad;

  • teie lapse andmed;

  • lasteaiakoha taotlused.


Taotluse esitamiseks palun vajutage nuppu LASTEAIAKOHA TAOTLUS 
​Seejärel avaneb elektrooniline vorm, mida palume täita vastavalt juhistele. 
 
Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, millal soovite alustada koha kasutamist. Koha kasutamise alguspäevaks peab olema laps vähemalt 1 aastat ja 6 kuud vana. Lasteasutuse rühmade liikide selgitamiseks arvestatakse lapse vanust seisuga 30.09. (nt kas laps peab käima sõimerühmas või lasteaiarühmas või koolieelikute rühmas). Lõpliku koha kasutamise alguskuupäeva lepib teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise. 

Teil on võimalik valida 3 eelistatud lasteaeda. Palun täitke need lahtrid juhuks, kui Teie poolt esimesena eelistatud lasteaias on kohad juba täitunud. 
Jõhvi Lasteaiad on Jõhvi valla hallatav koolieelne lasteasutus, mis on ühendatud  ühise juhtimise alla ning tegutseb kolmes eraldi hoones.

Last puudutava olulise info esitamine on vabatahtlik. Laste eripäradest võib lasteaeda informeerida ka siis, kui koha kasutus on algamas, v.a kui see info on selline, millega tuleb arvestada juba lasteaia kohtade jagamisel (nt hariduslik erivajadus või sobitusrühma vajadus).

Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.


PIKSEL