Vastamistähtaja häälestamine

Allikas: Dogre WIKI

Vastamistahtaeg.png
Vaikimisi vastamistähtaja häälestamine toimub lehel Seaded > Seadistused.
Selleks, et vastamistähtaeg sõltuks sellest, mis liiki dokumendiga on tegu, on vaja minna seadistuste lehele ja määrata lahtrisse "Vastamistähtaja arvutamine" valik "Sõltuvalt liigist". Selle tulemusena lisab süsteem juurde kaks lisalahtrit, "Arvutuse alus" ning "Väärtustatav metaväli".
Arvutuse alus - mida loetakse alguskuupäevaks,
Väärtustatav metaväli - kuhu arvutatakse soovitav kuupäev.
Vaartused.png

Lahtrisse „Vaikimisi vastamistähtaeg“ tuleb valida klassifikaator, millest vastamistähtaeg sõltub.

Õiged päevade arvud saab paika seadistada järgmiselt: Seaded > Klassifikaatorid > Valida sobiv klassifikaator (nt „Üldjuhtimine liik“)

Avanevas aknas tuleb muuta klassifikaatorit, sisestades sellele uusi väärtusi ([Lisa uus] nupuga) või muutes olemasolevaid.

Väärtuse nimetus on kohustuslik väli;
JRK on väärtuste sorteerimiseks tabelis ;
Kood on selleks, et kasutada nt Word-i dokumendi genereerimisel seda välja. See ei tohi sisalda täpitähti ega tühikuid (nt Mõõdetavuse kood on 'moodetavus');
veerg Arv tähistab päevade arvu, mis võetakse aluseks "Väärtustatava metavälja" arvutamisel (antud näitel "vastamistähtaja") .

Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Kasutajad
Liigitusskeemid
Loendurid
Metaandmed
Dokumendid
Otsingud
Tööd
DVK
Abitegevused
Tööriistad