Toimikud

Allikas: Dogre WIKI

Sisukord
Toimik ei ole liigitusüksus, vaid on dokumendisüsteemis pigem virtuaalne “kaust”, mis on ette nähtud kas teema, üksikküsimuse või muul põhjusel kokku kuuluvate dokumentide koos kasutamiseks ja haldamiseks. Dokumente registreeritakse ainult toimikusse, mitte sarja. Dokumentide lisamiseks peab toimik olema avatud ning see suletakse nt. asjaajamisaasta lõppedes.

Toimikusse kantud dokumentide vaatamiseks tuleb klikata toimiku real.

Avaneval lehel (vaikimisi) näidatakse seni sisestatud dokumentide numbreid, nimetusi, registreerijaid, loomise ja lisamise aegu.

Dokumentide loeteluDokumendi lisamine


Kui vaatajal on vastavasse toimikusse dokumentide lisamise õigus, siis on lehel nupp Lisa. Sellel klikates avaneb leht uue dokumendi registreerimiseks.

Uue toimiku lisamine

Uue toimiku lisamiseks tuleb valida vajalik liigituskeemi (Seaded > Liigituskeemid > Vastava liigitusskeemi pealkiri) või luua uus. Avanenud aknas on näha liigitusskeemi seaded, kus saab toimikut lisada, kasutades 74.PNG nuppu. Seejärel tuleb toimiku andmeid täita. Ripploendis tuleb määrata Sari, kuhu uus toimik lisatakse. Loenduri tüüp määratakse nn raadionupu abil tehtava valikuga. Pärast üldist valikut tuleb loendurit täpsustada: globaalse loenduri jaoks määrata hüpikaknast loenduri tüüp, lokaalsed loendurid korral kirjeldada mall, minimaalne ja maksimaalne väärtus.


NB! Kiiresti kuupäeva leidmiseks, võite kasutada kalendrit. Selleks vajutage 76.PNG nuppu. Andmete salvestamiseks tuleb vajutada samanimelist nuppu. Kohe järgmise toimiku lisamiseks on akna paremas ülanurgas nupp 37.PNG.

Uue toimiku lisamine. Osa vormist

Toimiku muutmine

Toimikute haldus toimub menüüs Seaded > Liigitusskeemid > Halda > Sari. Siin näete valitud liigitusskeemi toimikute nimekiri. Muuta saab vajutades samanimelist nuppu vastava toimiku rea taga. Sellel klikates saate toimiku andmeid parandada.
Dokumendi mitu malli valimine

NB! Kui dokumendil on mall, siis näitab süsteem dokumenti dokumendi malli järgi, teisel juhul kausta malli järgi (kui olemas on). Samuti on loodud võimalus lisada ühele toimikule mitu malli. Toimiku lisamisel/muutmisel saab valida, millist kasutada tahetakse. Dokumendi lisamisel või muutmisel saab valida neist ühe.

Välja otsitud andmebaasist "http://piksel.ee/wiki/dogre/index.php/Toimikud"
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Kasutajad
Liigitusskeemid
Loendurid
Metaandmed
Dokumendid
Otsingud
Tööd
DVK
Abitegevused
Tööriistad