Töö haldamine

Allikas: Dogre WIKI

Dogre-s saab suunata dokumente kasutaja(te)le või grupile. See tähendab seda, et keegi kasutajatest annab töö teis(te)ele kasutaja(te)le. Kui dokument on suunatud, siis läheb see suunatud kasutaja(te)le menüüvaliku "Tööd" alla, mida valides näeb kasutaja loetelu töödest, mis on talle antud.

Klõpsates töö pealkirjal näeb kasutaja valitud töö andmed. Esimene plokk on üldandmed: nimetus, tähtaeg, tähtsus (kui on), selgitus (kui on), seis.

106.PNG

Sisukord

Töö tegijad

Järgmises tabelis saab tegijaid lisada, milleks on samanimeline nupp antud osas.

105.PNG


Dokumendi seisund
Seisu muutmisel avaneb leht tegija nimega, kus saab muuta dokumendi seisundit, tähtaega (kuupäev ja aeg) ning sisestada tulemust. Pärast tuleb andmed salvestada. (kõrvalolev pilt)

Töö failid

Samuti on võimalik lisada ressurse. Selleks vajutage 37.PNG järgmises plokkis Lisad. Sisestage nimetust ning selgitust, valige fail kettast. Väljad aga ei ole kohustuslikud.


Ressursi lisamine


Kommentaarid ja Logi

NB! Töö kommentaare saab kirjutada lehe alumises osas. Kui selgub, et teksti sisestusväli on liiga kitsas, saab seda laiemaks teha. Selleks tuleb liigutada hiire kursor sisestusvälja alumisele paremale nurgale ning hoida all vasakut hiirenuppu ja nihutada paremale ja/või alla.

110.PNG

Tähtsus ja Põhjus

Toode seaded.png
Töö tähtsus ja põhjus on lisaväljad, mida võib admin seadistada. See toimub valiku Seaded > Seadistused all, osas Tööde seaded. Tehes linnuke kasti, näidatakse lisavälja vormis ning vastupidi.
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Kasutajad
Liigitusskeemid
Loendurid
Metaandmed
Dokumendid
Otsingud
Tööd
DVK
Abitegevused
Tööriistad