Metaandmete defineerimine

Allikas: Dogre WIKI

Sisukord

Mis on metaandmed?

43.PNG
Metaandmed - informatsioon dokumendi omaduste kohta, mis aitab seda dokumendi identifitseerida ja hallata. (nt autor, loomise kuupäev jne). Menüüvalikuga Seaded > Metaandmed saab kuvada kogu metaandmete nimekirja.


Metaandme lisamine

96.PNG
Nupp Lisa uus avaneb lehe Metaandmete lisamine. Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.


Metaandme muutmine

Muuta metaandme saab klikates tema pealkirjal. Kood lahtri saab muuta ka, aga salvestamisel muudetakse seda vajadusel ümber: täpitähed võetakse ära, tühikud asendatakse alakriipsuga. Salvestatud metaandmel andmetüüpi muuta ei saa.

97.PNG


Metaandme kustutamine

Soovides kustutada metaandme, tuleb vajutada X vastava metaandme rea taga.

98.PNG

Kustutamise ajal antakse kasutajale teade: OK kinnitab kustutamist, CANCEL - tühistab.

89.PNG

Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Kasutajad
Liigitusskeemid
Loendurid
Metaandmed
Dokumendid
Otsingud
Tööd
DVK
Abitegevused
Tööriistad