Liigitusskeemid

Allikas: Dogre WIKI

44.PNG

Liigitusskeemi loomine ja dokumentide seostamine liigitusskeemiga on DOGRE juurutamisel ja kasutamisel fundamentaalse tähendusega. Liigitusskeem, mis on koostatud asutuse funktsioonide ja tegevuste hierarhiliselt kategooriateks korrastamisega, moodustab DOGRE süsteemis struktuuri, millega seotakse kõik selles hallatud dokumendid. Liigitusskeem tuleb dokumendisüsteemi sisestada juba enne dokumentide hõlmamist. Dokumentide seostamine liigitusskeemiga tähendab praktikas liigitusüksuse viiteandmete (sarja tähis ja pealkiri) lisamist dokumendi metaandmete hulka dokumendi hõlmamise ja registreerimise protsessi käigus. Hierarhilise liigitusskeemi üksusteks on tüüpiliselt sarjad ja nende osad (allsarjad).

Liigitusskeemi loomine

Liigitusskeemi lisamine
Dokumendisüsteemi halduri jaoks on Haldamise lehel valik Liigitusskeemid (SEADED > Liigitusskeemid). Sellel klikates avaneb leht Dokumentide liigitusskeemid. Liigitusskeemis on sarjad ja toimikud. Sarja sees võivad olla teised sarjad ja toimikud. Toimiku sees on dokumendid ehk failid. Uue liigitusskeemi loomiseks on ülaservas asuv lahter. Sinna tuleb sisestada nimi ning valida 37.PNG.


Liigitusskeemide nimekiri
Olemasolevaid liigitusskeeme saab näha ja muuta keskosas olevas tabelis.

Olemasolevale skeemile globaalsete loenduritüüpide lisamiseks või parandamiseks on tabelis struktuuri nime järel veerus [Loendurid]. Loendur on register, millesse salvestatud arv sisendile antud signaali mõjul suureneb ühe võrra. DOGREs on neid 2 tüüpi: lokaalsed ja globaalsed.

Õiguste määramine

Kasutajagruppide ligipääsu- ja tööõiguste muutmiseks on [Õigused]. Avaneval lehel tuleb määrata muudetav kasutajategrupp:

Kasutajagrupi valimine
Liigitusskeemi õiguste määramine
ning järgmisel lehel märkida linnukesega lubatud tegevused. Õiguste kaudu määratakse ka, millised kaustad ja toimikud on avalikud, millised ainult ametkondlikuks kasutamiseks ja täpsustatakse, millised ametkondlikud kaustad on millisele kasutajagrupile nähtavad.


Dokumentide avalikustamiseks tuleb kasutajagrupile anonymous anda avalike kaustade (toimikute) vaatamise õigus. Avalikus toimikus on nähtavad kõik dokumendid sh salastatud, neil ei näidata ainult sisu.


NB! Kui toimik peab olema nähtav, siis tuleb nähtavaks märkida ka kaust(ad) (Dogre-man-5.PNG), millesse ta kuulub. Kausta märkimisega märgitakse automaatselt kõik sellesse kausta kuuluvad alamkaustad ja toimikud (Dogre-man-6.PNG). Kui mõne toimiku (Dogre-man-6.PNG) suhtes märgitud õigus ei peaks kehtima, siis klikiga lahtris saab linnukese kustutada.


Klikkides struktuuri nimetusel avatakse leht senise liigitusskeemiga, kuhu on võimalik lisada uusi sarju (kaustu) ja toimikuid. Kui on vaja muuta sarja või toimiku andmeid, siis selleks on rea järel Muuda. Sarja (kausta) andmetes on ainult tähis, nimetus, asukoht, avamise ja sulgemise kuupäevad ning kas sari on peidetud. Toimiku kohta hoitakse rohkem andmeid.

Liigitusskeemi eelvaade
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Kasutajad
Liigitusskeemid
Loendurid
Metaandmed
Dokumendid
Otsingud
Tööd
DVK
Abitegevused
Tööriistad