Esileht

Allikas: Dogre WIKI

Veebipõhine dokumendiregister, mis võimaldab digitaalallkirjaga dokumentide vastuvõttu ning dokumentide allkirjastamist kasutades ID-kaarti.

Dokumendiregister Dogre on mõeldud asutuse asjaajamises kasutatavate dokumentide registreerimiseks, töötlemiseks ja avalikustamiseks.

Dogres on erinevad kasutajatasemed. Anonüümne (registreerimata) kasutaja võib vaadata avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumente ja esitada teabenõudeid. Anonüümsel kasutajal pole võimalust dokumente lisada (välja arvatud teabenõudena) ega muuta.

Dokumentide vaatamiseks on kaks võimalust:
1) valiku Sisukord kaudu näidatakse omavalitsuse kõiki dokumente koondatuna teemade ja toimikute puuks. See valik on kasulik, kui soovitakse üldiselt dokumentidega tutvuda.
2) valiku Otsi kaudu saab kiiresti leida vajaliku dokumendi teadaolevate tunnuste järgi nt märksõnad.

Registreeritud kasutajatel on vastavalt tööülesannetele erinevad õigused ja võimalused töötamiseks.

Veebipõhine dokumendiregister

Dogre kasutajad

Dokumendiregistrit Dogre kasutatakse avalikult 18 kohas. Anonüümne kasutaja pääseb dokumendiregistrisse üle asutuse kodulehe ja näeb dokumente, mis on ette nähtud avalikuks vaatamiseks. Dokumendiregistriga tutvumiseks mine näiteks Kallaste linna, Lohusuu valla, Kasepää valla, Jõgeva haigla, Mäetaguse valla ... kodulehele.

Välja otsitud andmebaasist "http://piksel.ee/wiki/dogre/index.php/Esileht"
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Kasutajad
Liigitusskeemid
Loendurid
Metaandmed
Dokumendid
Otsingud
Tööd
DVK
Abitegevused
Tööriistad