Dokumendi suunamine

Allikas: Dogre WIKI

Mis on dokumendi suunamine?

Dok suun.png

Dogre-s olevaid dokumente saab suunata kas ühele isikule (mitmele isikule) või mõnele grupile. See tähendab seda, et isik(ud) (või grupp), kellele suunati, peab suunatud dokumendi töötlema. Suunamine käib 99.PNG nupu kaudu, mis asub dokumendi vaates paremas ülanurgas. Isik, kellele dokument suunatud, muutub automaatselt dokumendi vastutajaks (grupi puhul määratakse vastutaja eraldi).
Kui dokumendi suunatakse mitmele isikule - Vali tüüp = "Isikud", klaviatuuri CTRL klahvi abil valitakse loetelust kasutajaid, siis see tähendab, et iga isik peab antud töö teostama.
Kui dokumendi suunatakse grupile - Vali tüüp = "Grupid", siis määratakse ripploendist grupp ning vähemalt üks inimene grupist peab tööga tegelema.

Need, kellele suunati, näevad dokumente oma menüüs Tööd ja/või vasaktulbas Minu aktiivsed tööd. Klikates töö pealkirjal avaneb töö vaade. Sellises vaates näeb kasutaja ...

Suunatud dokumendi kohta teavitus

Iga dokumendi suunamisel saadetakse kasutaja e-mailile sellest teavitus. Seetõttu on oluline, et isikuandmetes oleks õige e-mail sisestatud. Teavituse sisus on töö ja dokumendi andmed. Kui töö andmetest puudub selgitus, siis seda e-maili sisus ei ole.

Näide tulnud kirjast
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Kasutajad
Liigitusskeemid
Loendurid
Metaandmed
Dokumendid
Otsingud
Tööd
DVK
Abitegevused
Tööriistad