S-Veebi ümbertõstmine

28.04.2011 lõpeb S-Veebi majutus- ja teenindusleping AS Pikseliga. Sellega seoses tõstetakse kogu tarkvara ja vajalikud andmed üle Sotsiaalministeeriumi majja. Ümbertõstmistööde ajal ei ole süsteemi kasutamine võimalik. Tööd algavad neljapäeval, 28.04.2011 kell 17:00.
Ümbertõstmise järel on süsteem taas kättesaadav aadressilt: http://www.sm.ee/sveeb Palume varuda kannatust ja võimalusel lõpetada olulised tegevused neljapäeva päeva jooksul ära.

Toe saamiseks alates palume pöörduda Sotsiaalministeeriumi help-deski (IKT osakond). itabi@sm.ee tel. 6 269 313.