Mooste mõis
Üldandmed
Uudised
Sündmused
Omavalitsus
Valla asutused
Külaliikumine
Kultuur ja sport
Ettevõtjad
Arengukava
Vallaleht
Valimised

TEADAANNE

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused kasutavad Mooste valla territooriumi (vastavalt lisale 1) ajavahemikul 24.11.–30.11.2014 taktikaharjutuse läbiviimiseks.

Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, alale kaevatakse laskepesad, mis peale harjutuse lõppu aetakse kinni. Harjutusest võtab osa ligikaudu 110 tegevväelast, 10 veoautot ja 10 maasturit. Tehnika liigub ainult mööda sõiduteid.
Harjutuse läbiviijaks on major Madis Nõmme (kontakttelefon 5663 0157).

Lisa 1- Harjutuste ala


Teavitus maaüksuste lähi- ja kohaaadresside korrastamisest

Mooste Vallavalitsus annab teada, et on asunud korrastama Mooste vallas asuvate maaüksuste lähi- ja kohaaadresse, viimaks neid kooskõlla õigusaktide nõuetega. Nõuded kohaaadressi nimekujule tulenevad Kohanimeseaduse, Ruumiandmete seaduse ja Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määrusega nr 251 „Aadressandmete süsteem“ sätestatud aadressandmete nõuetest.
Vastavalt seadusele ei või maaüksuse kohanimeks olla number ega muu mittesõnaline tähis, number ega muu mittesõnaline tähis ei või olla ka nime hargtäiendiks.

Kui seoses lähi- ja kohaaadresside korrastamisega on vajalik muuta kasutuseloleva kohaaadressi nimekuju nimetuuma või määrata uus kohanimi, küsitakse selle kohta eelnevalt maaomaniku arvamust.

Täiendav informatsioon Aivar Roop, e-mail aivarr@mooste.ee, telefon 797 9371.

Mooste Vallavalitsuse 21. oktoobri 2014.a korraldus nr 2-1.3/151