Mooste mõis
Üldandmed
Uudised
Sündmused
Omavalitsus
Valla asutused
Külaliikumine
Kultuur ja sport
Ettevõtjad
Arengukava
Vallaleht
Valimised


Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine


Põlva maavanem on 20.06.2014 korraldusega nr 313 kuulutanud avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru alates 4. augustist kuni 6. oktoobrini.

Taotlusi toetuse saamiseks võetakse vastu Mooste Vallavalitsuses samal ajavahemikul. Taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid on kättesaadavad EAS-i ja Põlva maavalitsuse kodulehel.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Mooste vallas on majandusnõunik Ago Käis, ago@mooste.ee, tel: 797 9332.

Programmdokument ja vormid