Mooste mõis
Üldandmed
Uudised
Sündmused
Omavalitsus
Valla asutused
Külaliikumine
Kultuur ja sport
Ettevõtjad
Arengukava
Vallaleht
Valimised

Mooste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi valla noorsootöötaja ametikohale


Noorsootöötaja põhitööülesanneteks on valla noorsootöö korraldamine ja Mooste Valla Avatud Noortekeskuse juhtimine.

Kandideerimisel esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Kirjalik avaldus
2. Elulookirjeldus
3. Haridust tõendavate dokumentide koopiad
4. Kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Kandideerimisel nõutavad dokumendid saata hiljemalt 22. septembriks 2014.a aadressil Mooste Vallavalitsus, Mooste alevik 64616 Mooste vald või e-posti aadressil vald@mooste.ee

Info telefonil 792 5149, e-post: vald@mooste.ee

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine


Põlva maavanem on 20.06.2014 korraldusega nr 313 kuulutanud avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru alates 4. augustist kuni 6. oktoobrini.

Taotlusi toetuse saamiseks võetakse vastu Mooste Vallavalitsuses samal ajavahemikul. Taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid on kättesaadavad EAS-i ja Põlva maavalitsuse kodulehel.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Mooste vallas on majandusnõunik Ago Käis, ago@mooste.ee, tel: 797 9332.

Programmdokument ja vormid