Mooste mõis
Üldandmed
Uudised
Sündmused
Omavalitsus
Valla asutused
Külaliikumine
Kultuur ja sport
Ettevõtjad
Arengukava
Vallaleht
Valimised

TEADAANNE

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused kasutavad Mooste valla territooriumi (vastavalt lisale 1) ajavahemikul 24.11.–30.11.2014 taktikaharjutuse läbiviimiseks.

Õppusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda, alale kaevatakse laskepesad, mis peale harjutuse lõppu aetakse kinni. Harjutusest võtab osa ligikaudu 110 tegevväelast, 10 veoautot ja 10 maasturit. Tehnika liigub ainult mööda sõiduteid.
Harjutuse läbiviijaks on major Madis Nõmme (kontakttelefon 5663 0157).

Lisa 1- Harjutuste ala